Medisch tuchtrecht nevenfuncties

Medisch tuchtcolleges bestaan uit rechters. De  leden zijn of juristen ( met meester titel)  en leden beroepsgenoten ( artsen, tandartsen, verpleegkundigen, verloskundigen, GZ- psychologen.
Vele rechters blijken nevenfuncties te hebben oa als rechter bij een rechtbank, Gerechtshof en soms de Hoge Raad.
Dit levert belangenverstrengeling op en dus partijdigheid, waardoor zij een niet-objectief oordeel kunnen uitspreken, in het nadeel van slachtoffers van medische fouten en hun nabestaanden.
U kunt hen op grond hiervan wraken.
Neem de lijsten hieronder zorgvuldig door!
Namen en nevenfuncties van de rechters, juristen en artsen en overige zorgverleners Centraal Medisch Tuchtcollege 18-1-2021
Namen en nevenfuncties van de rechters, juristen, artsen en overige zorgverleners, medisch tuchtcollege Amsterdam 18-1- 2021
Namen en nevenfuncties van de rechters, juristen, artsen en overige zorgverleners, medische tuchtcollege Den Haag 18-1-2021
Namen en nevenfuncties van de rechters, juristen, artsen en overige zorgverleners,  medisch tuchtcollege Groningen 18-1-2021
Namen en nevenfuncties van de rechters, juristen, artsen en overige zorgverleners, medisch tuchtcollege Zwolle 18-1-2021
Namen van de rechters, juristen, artsen en overige zorgverleners,medisch tuchtcollege Eindhoven 18-1-2021
Nevenfuncties leden rechters medisch tuchtcollege Eindhoven zijn niet beschikbaar en worden zsm toegevoegd.