Mr. H. Uniken Venema

In het kort

Mr. H. Uniken Venema trad op 1 maart 2016 af als president-rechter van de rechtbank Midden Nederland. Rechters worden voor het leven benoemd, dus het tussentijds terugtreden als rechter is zeer ongebruikelijk!

Mr. H. Uniken Venema had op 4 manieren familiebanden met arts J. Kuks die Mr Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL en  slachtoffer van medische fout, aanklaagde. Uniken Venema kwam niet opdagen bij de zitting van het kort geding omdat hij per fax gewaarschuwd was door de advocate van Sophie Hankes.


Samenvatting

Falend neuroloog Kuks begon febr. 2011 een kort geding tegen Mr Sophie Hankes om  de hele website  drkuks.com met feiten en documenten van internet te halen.

Ondanks 4 directe en indirecte familiebanden met dr Kuks wees president van de rechtbank Utrecht Mr.H.Uniken Venema dit kort geding aan zichzelf als rechter toe. De advocate van Mr Sophie Hankes waarschuwde de president per fax over deze 4 familiebanden –zonder toestemming van S R Hankes– en Mr.H.Uniken Venema trok zich terug als rechter zonder de brief te beantwoorden. Hij zond Mr H.M.M. Steenberghe als rechter.

Rechtbankpresident Mr Uniken Venema had dit kort geding nooit aan zichzelf mogen toewijzen:
Rechtbankpresident Mr Uniken Venema verzweeg familiebanden met eiser falend arts Kuks en de medische sector.

Rechtbankpresident Mr Uniken Venema schond dus:

De vier familiebanden van president-rechter Uniken Venema met dr Kuks ten tijde van de rechtszaak 2011:
– zijn bloedeigen nichtje Werna studeerde geneeskunde in Groningen bij neuroloog Kuks
– zijn eigen echtgenote werkt als psychologe al 16 jaar bij het UMC Utrecht
– zijn dochter werkt bij het revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht
– zijn vermoedelijke schoonzuster werd per 1.4.2011 directeur van de School of Public and Occupational Health.