Informatie over falende rechters

Deze website wordt gepubliceerd in het algemeen belang
Een integere rechtsstaat beschikt over onpartijdige rechters

Klik hier voor de lijst van namen van medisch tuchtrechters en hun nevenfuncties

Op 9 april 2019 publiceerde Mr Bart van Riel een opiniestuk in Trouw oa over het feit dat rechters nauwelijks gecontroleerd worden. Op 1 juni 2018 publiceerde de Volkskrant: Hoe onaantastbaar is de rechter in Nederland?
RTLNieuws 2015 en RTLNieuws 2011 publiceerden dat rechters in Nederland hun integriteit schenden en  nauwelijks aangepakt worden.
In 2011 publiceerde SIN-NL een artikel over dwalingen van rechters inzake publicaties over falende artsen in het tijdschrift voor Gezondheidsrecht.

Het opstellen van onderstaande zwarte lijst van falende rechters gebaseerd op feiten en documenten vindt plaats in het algemeen belang. Het publiek moet weten dat een aantal falende rechters er voor kiest om  falende artsen te beschermen.
Deze lijst is slechts het topje van de ijsberg….
Let wel: rechters zijn het fundament van de rechtsstaat, rechters worden geacht om de belangen van de Nederlandse burgers te behartigen en worden ook door hen betaald.
Inmiddels zijn ook Officieren van Justitie op zwarte lijst rechters geplaatst in verband met hun aantoonbaar onrechtmatig professioneel handelen ten koste van slachtoffers van medische fouten, ter bescherming van falende zorgverleners.

De inhoud van deze website betreft witte boorden criminaliteit volgens de definitie van Edwin Sutherland.

Bij het merendeel van onderstaande rechters is sprake van aantoonbare onrechtmatige vonnissen en arresten ter (financiële) bevoordeling van falende, nalatige artsen, ziekenhuizen, leden van de medische sector alsmede van relaties, oa door vrijspraak van aantoonbare misdrijven.

De rechters op de zwarte lijst -allen Meester in de Rechten (Mr.) roepen door hun aantoonbaar onrechtmatige vonnissen en arresten de schijn van partijdigheid op, in strijd met:

8 jan. 2021 Rechter Mr E.A. Messer en rechter jhr Mr C. A. de Beaufort  rechtbank Midden Nederland wegens belangenverstrengeling  en beschermen van falen van artsen geplaatst op zwarte lijst rechters

8 dec. 2020 Degradatie: mr Fred vd Winkel president Hof Arnhem per 1.12.2020 naar rechtbank Noord-Nederland

Lees een kort interview met de voorzitter van stichting SIN-NL, Mr Sophie Hankes.

Stuur gerust suggesties met feiten en documenten voor het aanvullen van deze lijst naar:
info at sin-nl.org

Heins, H.

Mr. H. Heins rechter raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden meervoudige kamer strafrecht.
Veroordeelde  op 25 januari 2019 ontucht-huisarts W Krook, Steenwijkerwold in hoger beroep tot 1 dag cel & 80 uur taakstraf=vermindering 20 uur.
Rechters Hof Arnhem Leeuwarden mr. A.J. Smit,mr. B.J.J. Melssen en mr. H. Heins hechten meer waarde aan verklaring huisarts dan van slachtoffer, zie bericht op www.sin-nl.org.

Heisterkamp, A.H.T.

Rechter lid Hoge Raad.

Verantwoordelijk voor aantoonbaar onrechtmatige rechterlijke uitspraak ten nadele van slachtoffer medische fout, door negeren van ingediende feiten en documenten.

Hofstra, L.J.

Raadsheer -rechter Gerechtshof Leeuwarden.

Sprak falende maagchirurg Reijnen vrij ondanks opzettelijke weigering van Reijnen om adequaat onderzoek te doen bij patiënte via röntgenonderzoek naar het verdwenen wondgaasje. Patiënte leed onnodig 3 maanden ernstig pijn. Zij werd ten slotte adequaat gediagnosticeerd en geheropereerd door een chirurg in een ander ziekenhuis.
Zie verder: www.sin-nl.org

Holland, W. A.

Mr W. A. Holland rechter-raadsheer Gerechtshof Arnhem. Schendt mensenrechten door negeren officieel ingediende argumenten en documenten, pleegt fraude in proces-verbaal zitting. Schendt bewust art 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens, het recht op een eerlijk proces van slachtoffer medische fout dat op internet feiten en documenten publiceert over falende artsen in het algemeen belang.
Beschermt falende artsen en falend ambtenaar Openbaar Ministerie. Nadere info bij info at sin-nl.org.

Hollander, M. P. den

Mw mr M. P. den Hollander, rechter Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg.
Senior rechter raadsheer Gerechsthof Arnhem Leeuwarden.
Verantwoordelijk als  rechter Centraal Tuchtcollege voor handhaven derde berisping falend arts P P M Jacobs orthopedisch chirurg en aldus weigeren tot toekennen van schorsing, ECLI 2020: 228 18 dec. 2020
Mederechters Centraal Tuchtcollege: mw mr C. H. M. van Altena en mr A. R. O Mooy.

Houbiers, E. F. M.

Mr E. F. M. Houbiers griffier sectie strafrecht rechtbank Zutphen. Schond elementaire principes van recht op fair trial art 6 EVRM, oa het recht op rechtsbijstand door een raadsman en het oproepen van getuigen. Nam deel aan wrakingszitting op dezelfde dag, wees de wraking af op onrechtmatige gronden, en droeg actief bij  onrechtmatige veroordeling  ter bescherming van aantoonbaar falend lid O.M. en in BIG-register doorgehaalde zorgverlener.

Hullu, J. de

Rechter lid Hoge Raad.

De Hoge Raad: vice-president  Mr. A.J.A. van Dorst als voorzitter, en de raadsheren Mr. J. de Hullu en Mr. E.S.G.N.A.I. van de Griend, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz sprak Jansen Steur definitief vrij…..

Dit betekent dat Jansen Steur vrijuit gaat voor zijn medische misdrijven jegens weerloze patiënten, zie doofpotdossier Jansen Steur

————

Van Wikipedia:

Jaap de Hullu (Zutphen, 30 maart 1958) is een Nederlands jurist gespecialiseerd in het straf(proces)recht. Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) en was enige tijd student-assistent bij prof. mr. Jan Lokin. Hij is raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden en Staatsraad in buitengewone dienst bij de Raad van State.

Loopbaan

De Hullu was ruim tien jaar, tot 2003, hoogleraar straf(proces)recht aan de Universiteit van Tilburg. Hij schreef onder meer Materieel strafrecht, een handboek over het Nederlandse materiële strafrecht. Ook annoteerde hij vele strafrechtelijke arresten.

Per 1 september 2003 werd De Hullu benoemd tot raadsheer bij de Hoge Raad. Hij was toen 45 jaar.

Externe link

Kalbfleisch. P.

Oud-rechter rechtbank Den Haag en voormalig voorzitter NMa.
Afgetreden ivm meineed, valsheid in geschrifte in zaak Chipshol, bron: www.dossierkalbfleisch.com

Wikipedia
15 april 2013 om 13:32

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Pieter Kalbfleisch (Haarlem11 januari 1947) is een Nederlandse jurist.

Kalbfleisch studeerde Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na zijn studie vestigde hij zich in 1972 als advocaat in Arnhem. In 1980 werd hij benoemd tot rechter in Haarlem. In 1986 werd hij vicepresident van de rechtbank in Den Haag. Sinds 2003 is hij werkzaam bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), eerst als directeur-generaal en vanaf 2005 als voorzitter van de raad van bestuur.

In 2011 werd hij beschuldigd van het plegen van meineed in de Chipsholzaak. Kalbfleisch heeft voor onbepaalde tijd verlof genomen als voorzitter van de raad van bestuur van de NMa om zijn handen vrij te hebben om zich tegen deze beschuldiging te verdedigen. Zijn functie bij de NMa wordt waargenomen door Henk Don.

Vervolging wegens meineed en valsheid in geschrifte

In februari 2012 werd bekend dat het Openbaar Ministerie (OM) besloten heeft om hem samen met Hans Westenberg (destijds ook rechter in Den Haag) te vervolgens wegens meineed in de Chipsholzaak. In maart 2012 blijkt hij bij zijn vertrek bij de NMa een bedrag van 325.000 euro te hebben ontvangen, minister Verhagen spreekt hierover zijn ongenoegen uit maar de in gang gezette vervolging is geen aanleiding om dit ongedaan te maken.

Carriere

Afgestudeerd in het privaatrecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, lid van de studentenvereniging L.A.N.X..

Advocaat en procureur in Arnhem.

Advocaat en procureur in Haarlem.

Rechter in Haarlem.

Rechter in Den Haag.

Coördinerend vice-president van de rechtbank Den Haag.

Directeur-generaal van de NMa. (september 2003 – 30 juni 2005)

Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. (1 juli 2005)

Nevenfuncties

Door Kalbfleisch uitgeoefende of nog beoefende nevenfuncties:

Chipsholaffaire

Bij de getuigengehoren in verband met de Chipsholaffaire kwam ernstige verstrengeling van belangen en meineed aan de orde. Om die reden is hij per 14 april 2011 in zijn huidige functie als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit voor onbepaalde tijd met verlof gezonden. De NMa nam dit besluit genomen omdat de Rijksrecherche een onderzoek is begonnen naar verklaringen die Kalbfleisch eerder aflegde in de al jaren slepende affaire rond bouwgrond op Schiphol. Daarbij zijn beschuldigingen geuit dat de NMa-voorzitter bij een rechtszaak meineed zou hebben gepleegd. Ook zou er sprake zijn van belangenverstrengeling.

Keijzer, S. H.

Mr. S.H. Keijzer, rechter rechtbank Gelderland, sectie strafrecht.
Veroordeelde met zijn mederechters mr. A. Cimen en Mr R. G. J.Welbergen, de geschorste psychiater R. F. Ravelli, zie zwartelijstartsen.nl tot 200 uur taakstraf ivm het aangaan van een seksuele relatie met een patiente.
De rechters waren van mening dat er geen sprake is van schending van de lichamelijke integriteit van het slachtoffer, maar wel van de psychische integriteit van het slachtoffer……..zie verder bericht op www.sin-nl.org