Toelichting

De Zwarte Lijst Rechters 
Het betreft rechters die -aantoonbaar met feiten en documenten- falende artsen bij rechterlijke procedures ten onrechte beschermen, vrijspreken en grote geldbedragen toekennen,  in strijd met

Internationale Zwarte Lijsten

Zwarte lijst artsen- medisch specialisten in België:
vraag via info at sin-nl.org of Uw arts erop staat.

Artsen vertellen meestal dat vertrouwen de kern is in de relatie arts-patiënt. Dit is geen juiste voorstelling van zaken. Centraal in de relatie arts-patiënt staat namelijk de zorgplicht van de arts. Deze zorgplicht bestaat uit deskundigheid, expertise, en integriteit. Dat is de kern. Helaas ontbreekt het bij een deel der artsen aan deskundigheid en integriteit.

Deze zwarte lijst bevat namen van artsen, personen en organisaties uit de gezondheidszorg en de overheid die hun ethische, professionele en wettelijke zorgplicht schenden. Met de publicatie van deze lijst wil SIN-NL enerzijds aandacht vragen voor de noodsituatie van slachtoffers van medische fouten en anderzijds de aandacht te vestigen op hen die concreet verantwoordelijk zijn voor veel onnodig en vermijdbaar leed.

Op 25 september 2009 heeft de Groningse rechtbank besloten dat SIN-NL de zwarte lijst online mag houden. De rechter heeft destijds verklaard, dat:

SIN-NL in het kader van het bereiken van haar doel, waarbij zij- zoals zij heeft gesteld- door de medische sector wordt tegengewerkt omdat medische fouten en de gevolgen ervan in de doofpot worden gestopt en er in de medische wereld een cultuur van elkaar dekken bestaat, toekomt om, op stevige wijze de publiciteit mag zoeken en waarbij het haar, gelet op de aard van de gestelde tegenwerking toekomt om publieke figuren uit de medische wereld openlijk op hun verantwoordelijkheid aan te spreken en te beschuldigen, indien deze verantwoordelijkheden niet worden nagekomen. Daarbij is tevens van belang dat de zwarte lijst op de website van SIN-NL- die niet alleen namen van artsen, maar ook van politici en publieke figuren uit de gezondheidszorg omvat- er in zijn totaliteit toe strekt publiciteit en aandacht te genereren voor medische fouten en de wijze waarop daarmee tot op heden- in de visie van SIN-NL door de medische wereld wordt omgegaan.

Artsen schenden na de medische fout veelal hun zorgplicht, een fundamentele wettelijke verplichting op basis van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De medische sector weigert structureel om eerlijke informatie en herstelbehandelingen te geven aan slachtoffers van medische fouten.
Dr. H. van Hulsteijn, voormalig vice-voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten, dr. M. Kaljouw, voormalig voorzitter van de Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland en drs. G. Gallé, voormalig directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, hebben dit allen erkend 7 nov. 2007 en 23 april 2008.

Verwijdering van onze zwarte lijst is mogelijk na het geven van eerlijke informatie en herstelbehandeling, alsmede eventuele schadevergoeding. Tevens is registratie bij de Inspectie Gezondheidszorg, onderzoek en preventie van de medische fout noodzakelijk. Plaatsing van een arts op de lijst is mogelijk na aanmelding en zorgvuldig onderzoek. Tot slot wijzen wij alle artsen en bestuurders naar ons artikel over de zorgplicht.

Anno 2016 bestaat er eindelijk een Europese zwarte lijst van falende en geschorste artsen.
Deze is uitsluitend toegankelijk voor overheden, dus niet voor individuele burgers.

Voor meer informatie over medische fouten en de positie van slachtoffers van medische fouten en nabestaanden zie: www.sin-nl.org en www.magiknueven.org voor Nederland en www.ieu-alliance.eu voor Europa en internationaal.

De zwarte lijst van artsen van SIN-NL is de enige openbare lijst op internet waar falend neuroloog Jansen Steur geplaatst staat wegens schenden van zijn zorgplicht als arts.
SIN-NL stelt voor dat ook doorhalingen in het BIGregister op eigen verzoek van de arts voortaan in het BIGregister vermeld worden.

Rechtbank Groningen heeft toestemming gegeven voor online zwarte lijst van SIN-NL.
Falend neuroloog Kuks blijft op zwarte lijst SIN-NL,
zie Commentaar SIN-NL vonnis kort geding Rechtbank Groningen 25 september 2009.

Alternatieve tekst
Neuroloog Jan Kuks UMCG
beschrijft slachtoffers van medische fouten als “indringers in de spreekkamer”
en “besmettelijke zaken, die de mensheid schaden”, Medisch Contact 27 mei 2009.
nadere informatie via: info@sin-nl.org
Mertens decaan Open Universiteit pleit voor zwarte lijst incompetente zorgbestuurders